Besøg fra Pakistan

Mandag den 29. september indleder Khalid Mahmood et fire dages langt besøg i Danmark. Khalid er leder af Labour Education Foundation (LEF), som er STS International Solidarity’s pakistanske samarbejdspartner.

Tekstilarbejdere i Faisalabad i Pakistan protesterer imod, at seks af deres ledere er blevet fængslet: 

I forbindelse med besøget arrangeres der nogle offentlige møder, hvor Khalid vil fortælle mere om, hvad LEF laver.

Tirsdag den 29. september holdes der offentligt møde i Roskilde:

Mødet finder sted hos INSP, Køgevej 4 – 6 i lokalet på 1. sal.

Mødet starter kl. 17.30 og varer frem til kl. 19.30.

Torsdag den 2. oktober holdes der offentligt møde i København.

Mødet afholdes hos 3F, Svanevej 22, København NV.

Mødet starter kl. 19.00 og vil vare frem til kl. 21.00.

Men da et vigtigt formål med besøget også er at drøfte muligheden for en forlængelse og udvidelse af det tre år lange projekt, STS og LEF har udført i fællesskab med at træne nye faglige aktivister til LEF, vil den danske projektgruppe også holde møde med Khalid.

Om dette projekt kan man læse mere her:

http://www.intersol.dk/?page_id=7

Derudover vil bestyrelsen for STS og alle, som er særligt interesserede, også holde møde med Khalid.

Dette møde finder sted onsdag den 1. oktober kl. 19.00 hos STS, Borgediget 23, 1. sal i Roskilde.

Der arbejdes for tiden på at få afholdt et fyraftensmøde i Aarhus fredag den 4. oktober kl. 16.00, men det er vi endnu ikke blevet færdige med at arrangere. Nærmere besked vil følge senere.

Endelig vil Khalid også holde møder med diverse organisationer, som har særlig betydning for LEF’s arbejde.

I forbindelse med Khalids besøg har STS udarbejdet nedenstående:

Om Labour Education Foundation og STS

Khalid Mahmood, som leder Labour Education Foundation, besøger Danmark fra den 29. september og til den 4. oktober. I den anledning ønsker vi at gøre opmærksom på følgende:

Solidaritetsorganisationen STS International Solidarity har i mange år arbejdet sammen med Labour Education Foundation (LEF) i Pakistan.

LEF består af 29 faglige og politiske organisationer og betragter det som sin vigtigste opgave at komme med et intellektuelt input i arbejderbevægelsen.

Et vigtigt formål med STS’s arbejde i Pakistan har været at støtte den pakistanske fagbevægelse. For tiden kører vi et treårigt projekt med støtte fra CISU, som går ud på at uddanne flere faglige tillidsfolk i et land, hvor kun 2,5 procent af arbejderne er fagligt organiserede og kun 1.4 procent har ret til kollektive forhandlinger om løn og arbejdsvilkår.

Til yderligere belysning af arbejdernes levevilkår kan vi nævne:

At 45 % af Pakistans over 160 millioner borgere lever under fattigdomsgrænsen.

At op imod 75 % er analfabeter, og at de betragter dette handicap både som en følge af deres fattigdom såvel som en årsag til, at de ikke kan få bedre vilkår.

Derfor indgår også læse- og skriveundervisning som et vigtigt led i projektet, ligesom STS også udgør det økonomiske fundament for driften af Fikr-e-Noa-skolen i Kashmir, hvor børn af fattige familier får en uddannelse, hvad de ellers ikke ville have fået.

Det nuværende projekt udløber den 31. december i år, men vi er i gang med at forberede en ny fase. Den sidste tilsynsrapport fra projektet kan ses her: http://www.intersol.dk/?page_id=7

Vi har dog også gjort os anstrengelser for at støtte den spirende arbejderbevægelse og dannelsen af faglige organisationer mere direkte.

I den forbindelse vil vi gerne henlede opmærksomheden på to videoer, som illustrerer det arbejde, LEF laver.

Den ene handler om dannelsen af Tekstilarbejdernes Fagforening:

Rise of the Oppressed (Documentary)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d8zK-rdx-Bk

Filmen var i øvrigt den eneste dokumentariske film fra Pakistan, som blev vist under Berlinfilmfestivalen i 2013.

Den anden film drejer sig om arbejdet på at få organiseret de allermest udbyttede pakistanske arbejdere, nemlig hjemmebaserede arbejdere, som ifølge sagens natur er vanskeligt at få organiseret.

Daughters of a lesser God (Documentary)

http://www.youtube.com/watch?v=cSN4Q7nPId0

Alligevel vandt man i slutningen af 2013 en stor delsejr, da fagforeningen for hjemmebaserede arbejdere afholdt sin første kongres:

http://www.intersol.dk/?p=3460

Vi synes også, det er værd at notere sig, at den hjælp til organiseringen, man hidtil har modtaget fra udlandet, er stærkt begrænset. Trods sin ringe størrelse og begrænsede økonomiske ressourcer har STS International Solidarity dog gjort det:

http://www.intersol.dk/wp-content/uploads/Tekstilarbejdere-Pakistan-og-STS.pdf

Endelig mener vi, at den eneste anstændige måde, vi kan standse den omsiggribende udflytning af danske og andre vestlige arbejdspladser til udlandet, hvor arbejdskraften er billig enten fordi, der slet ikke eksisterer faglige organisationer, eller fordi deres styrke er for ringe – er ved at støtte de organisationer, som arbejderne i disse lande selv opbygger.

Med venlig hilsen

STS International Solidarity.

Ledere fra Tekstilarbejdernes Fagforening, fra det vigtige pakistanske LO og fra Labour Parti Pakistan takker medlemmene af STS for, at de har betalt for indkøbet af en minibus, som vil gøre det muligt at skaffe endnu flere medlemmer til Tekstilarbejdernes Fagforening: 

Hjælp os med at sprede artiklen til andre!

Tryk på “Synes godt om” og send den videre til din egen Facebook, hvis du har en sådan. 

Du kan også kopiere sidens e-mail-adresse og sende den videre til andre. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.