Fikr-e-Noa-skolen

”Forældre og folk fra byen takkede for de anstrengelser skoleledelsen og lærerne havde gjort for at skabe denne festdag. De gav også udtryk for deres taknemlighed over for STS International Solidarity for at finansiere og holde gang i skolen for børn af fattige og underprivilegerede ofre for jordskælvet”.

Pige – i vinteruniform – fra børnehaveklassen  ved Fikr-e-Noa-skolen med sin læsebog: 

Den 1. januar havde Fikr-e-Noa-skolen inviteret forældre og borgere fra landsbysamfundet Bagle Bagyen til en festdag, hvor elever fra skolen underholdt med sange og optrin, og hvor kendte borgere holdt taler til deltagerne. Samtidigt fik eleverne overrakt deres eksamenspapirer.

Bagle Bagyen ligger i det bjergrige Kashmir langt over havet. I oktober 2005 blev området med de skrøbelige bjerge ramt af et voldsomt jordskælv, og STS tog fat på at samle penge ind til Labour Education Foundations indsats for at hjælpe ofrene.

Som et resultat af dette samarbejde indvilgede STS i 2006 i at udgøre den økonomiske basis for denne skole.

Oplysningerne her stammer fra den årlige rapport om arbejdet for 2014. Den føjer sig til andre årsrapporter. I otte år har medlemmer af STS sendt penge til bevarelsen af denne skole, som drives af LEF.

På skolen modtager eleverne gratis undervisning, og for de fattigstes vedkommende tillige gratis skolemateriel og gratis skoleuniformer. Der er ansat 5 lærere og en pedel.

Der er børnehaveklasse og klasser indtil syvende klasse på skolen. Herfra sendes nogle af eleverne videre til andre skoler.

70 procent af den pakistanske befolkning er analfabeter. For de fattigste befolkningsgrupper er uddannelse af deres børn derfor næsten umuligt. Men på Fikr-e-Noa-skolen får disse børn en chance for en uddannelse, de ellers aldrig ville have fået. Desuden tjener skolen som et sted, hvor LEF også oplyser den lokale befolkning om dens faglige og politiske rettigheder.

Den samlede udgift, som STS har forpligtet sig til at betale er 50.000 kr. på årsbasis i ”nøgne” bidrag. Indimellem modtager vi dog også tilskud fra fonde – f. eks. fra Medarbejdernes Honorarfond ved Novo Nordisk – som gør det muligt at sende ekstra beløb.

En bevilling fra dette fond gjorde det i 2013 muligt at indrette et IT-lokale på skolen med fem computere med Internetforbindelser. Foruden at eleverne her lærer at bruge diverse programmer for brug af computere, giver den også eleverne og beboerne i landsbyen adgang til at følge med i, hvad der sker i hele verden.

Hvad rapporten fortalte

Det var planlagt, at det nye skoleår skulle starte den 2. januar.

Den 5. januar blev der holdt et møde for staben.

”Deltagerne besluttede at annoncere, at skolen holdt vinterlukket indtil den 16. februar på grund af vinteren og kraftigt snefald i området.”

Den 7. januar blev der holdt møder for forældre på skolen, hvor de blev orienteret om den ekstra vinterferie, og de blev anmodet om at sørge for, at deres børn lavede deres hjemmearbejde imens.

Af rapporten fremgår det også, at der for tiden var 50 børn ved skolen med de otte klasser, men at forældrene havde anmodet om, at der skulle laves tre klasser mere, så man også var i stand til at have en 10. klasse, der kunne give direkte adgang til videregående uddannelser.

Skolen hører ind under loven om private skoler i Pakistan, hvilket også betyder, at dens arbejde kontrolleres af myndighederne.

På ønskelisten står der, at man godt kunne tænke sig at åbne et mindre bibliotek på skolen med bøger, som ikke bare eleverne kan have gavn af, men også mange andre beboere i landsbyen. Man ønsker også tilskud til start af en uddannelse op til 10. klasse, indkøb af stole og borde til lærerne, at man kunne støtte elever, der har forladt skolen med deres videre uddannelse og meget mere.

Elever – i deres sommeruniformer – i IT-lokalet: 

Bidrag?

Har du lyst til at hjælpe Fike-e-Noa-skolen har du to-tre muligheder.

Du kan indsætte et beløb på vores skolekonto:

8401 33 70 568.

Eller du kan melde dig som fast månedlig bidragyder.

Du kan henvende dig til kontoret ved at ringe til 46 37 44 94 eller ved at maile til sts@intsol.dk

Du kan også sætte din Netbank til at overføre et månedligt bidrag til konto nr:

8401 33 70 568.

Der er mulighed for, at vi kan trække dine bidrag fra i din skat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.