Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele den pakistanske arbejderbevægelse nede fra. Arbejderen har talt med ham om projektet og de udfordringer det står overfor.

Pakistans fagbevægelse er ineffektiv, korrupt og kan ikke varetage arbejdernes økonomiske og politiske interesser. Det mener Khalid Mahmood, som har besøgt Danmark. Han er leder af organisationen Labour Education Foundation (LEF).

– Vi prøver at opbygge en fagbevægelse, som er et alternativ til de eksisterende store fagforeninger. Vi er midt i en proces, hvor vi prøver at organisere et nyt nationalt fagforbund, et initiativ som vil kunne udfordre den status quo, som er skabt af de store fagforeninger, siger Khalid Mahmood.

På den måde får de en forståelse af, at de tilhører arbejderklassen, at de har nogle politiske, sociale og økonomiske rettigheder.

Arbejderen har talt med ham om den pakistanske arbejderbevægelse og venstrefløj. Han mener, at en ny arbejderbevægelse skal opbygges fra neden og ikke kontrolleres af de gamle ledere fra de store fagforeninger. Men udfordringerne er store, og der er brug for nytænkning, slår han fast.

LOKAL ORGANISERING

LEF er en medlemsorganisation for fagforeninger. Den består primært af mindre fagforeninger, som ikke er en del af de etablerede nationale forbund. Det er medlemmerne, der kontrollerer organisationen, siger Khalid Mahmood.

Først og fremmest vil LEF organisere de arbejdere, som er ansat i den uformelle økonomi og de hjemmebaserede arbejdere. De hjemmebaserede arbejdere er for det meste kvinder, fortæller Khalid Mahmood. De producerer varer der hjemme for eksempelvis fabrikker.

Men måden, LEF organiserer på, er også radikalt anderledes.

– Arbejderne i den uformelle sektor kan ikke kontaktes på deres arbejdsplads, fordi det er meget små arbejdspladser, og fordi det som regel ikke tillades af arbejdsgiverne, siger Khalid Mahmood.

– Derfor organiserer vi dem i det, vi kalder Labour Community Organisations. Det er arbejderorganisationer, men det er organisationer, som er baseret i lokalsamfundet. Og de hjemmebaserede kvindelige arbejdere er også en del af disse organisationer. Gadesælgere, eller arbejdere, der produceres små værktøj. Alle slags arbejdere, som bor i lokalområdet, er med, fortæller han entusiastisk.

UDDANNELSE

LEF uddanner arbejderne, så de kender deres rettigheder.

– På den måde får de en forståelse af, at de tilhører arbejderklassen, at de har politiske, sociale og økonomiske rettigheder, og at de skal kræve disse rettigheder opfyldt, hvor det er muligt, forklarer Khalid Mahmood.

En stor del af Pakistans arbejdere er analfabeter og skal derfor også lære at læse. LEF har sammensat et forløb, som begynder med læsefærdigheder. Dernæst bringes folk sammen i studiegrupper og til sidst videre til træningsworkshops.

Projektet er internationalt støttet. LEF samarbejder blandt med den danske organisation STS International Solidarity og finske SASK (Center for Fagforeningssolidaritet).

Khalid Mahmood fortæller, at kun tre procent af de pakistanske arbejdere er organiseret, og under én procent har mulighed for at forhandle overenskomster. Så der er lang vej.

I det hele taget vanskeliggør det politiske system i Pakistan det faglige arbejde, fortæller Khalid Mahmood. Offentligt ansatte har ikke ret til at danne fagforeninger, og det er meget vanskeligt for de privatansatte.

– I forhold til den private sektor er der en relativt god lovgivning, men problemet er implementeringen af lovgivningen, fordi regeringen ikke går ind for arbejdernes foreningsfrihed, og fordi der er et korrupt bureaukrati og et korrupt retsligt system, som altid står på arbejdsgivernes og regeringens side, siger han.

FORENET VENSTREFLØJ

Pakistans politiske venstrefløj præges også af nytænkning. Khalid Mahmood fortæller, at tre venstrefløjspartier netop er blevet lagt sammen til ét parti, Awami Workers Party. Partiet holdt sin første kongres den 27. og 28. september.

– Dette er en sammenlægning af medlemmer fra forskellige politiske baggrunde, siger Khalid Mahmood og forklarer, at størstedelen af arbejderne og ungdommen ikke kender til disse skel. Han er selv medlem af partiet.

– Vi tror ikke længere på sekterisk politik. Vi er for et forenet venstre i Pakistan, og vi tror på opbyggelsen af det revolutionære parti, og vi tror på socialismens grundlæggende idéer.

Partiet er det største på Pakistans venstrefløj, men det er stadig et lille parti sammenlignet med de store borgerlige partier, som styrer landet. Og Khalid Mahmood erkender også, at der er mange store udfordringer.

Han nævner i flæng; religiøs fundamentalisme, højrepartierne kontrol, imperialistiske interventioner, heroin og andet narkotika og den ekstreme militarisering af samfundet, det han kalder Kalashnikov-kulturen.

– Det er disse store udfordringer vi står overfor, og partiet skal arbejde hårdt. Men jeg vil sige, at det er et rigtig godt initiativ til at samle kræfterne på venstrefløjen og skabe en fælles platform.

Hjælp os med at sprede artiklen til andre!

Tryk på “Synes godt om” og send den videre til din egen Facebook, hvis du har en sådan. 

Du kan også kopiere sidens e-mail-adresse og sende den videre til andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.