Internationale Nyheder og debatter fra 2012

På denne side kan du læse om de internationale nyheder, konflikter og projekter som Intersol beskæftigede sig med i 2012. Året var især præget af de eskalerede konflikter i Somalia og Syrien, samt opstarten af STS’s faglige partnerskabs i Pakistan. For at komme til den fulde version af de enkelte udgivelser, skal du trykke på det tilhørende forsidebilledet.

Forside, Intersol nr. 109

Forside, Intersol nr. 109

INTERSOL 109 – December 2012

I nummer 109 af Intersol, kan du læse hvordan økonomien omkring lejesoldater har udviklet sig voldsomt så den i dag omsætter for så meget som 100 milliarder dollars på årsplan. Bladet diskuterer desuden CIA’s hemmelige aktiviteter i Somalia og undersøger situationen i landet nærmere. Du kan også læse om bagrunden for kampene i Gaza og de 161 dræbte og 1222 sårede. Denne udgivelse informere desuden om STS Somalia’s kasserer, Ali Elmi besøg i Danmark samt Pakistan indsamling og den kommende general forsamling.

Forside, Intersol nr. 108

Forside, Intersol nr. 108

INTERSOL 108 – November 2012

Intersol nummer 108 stiller skarpt på konsekvenser af klimaforandringerne og den forsatte fældning af store dele af regnskoven. Du kan læse om, hvordan bankerne profiterer på fødevarekrisen og så kigger vi nærmere på tyrkiske demonstrationer imod krigstruslerne. Du kan desuden læse om protester i Kosov mod privatiseringer og ”normalisering” af forholdet til Serbien og de manglende udsigter til fred i Somalia.

Forside, Intersol nr. 107

Forside, Intersol nr. 107

INTERSOL 107 – Oktober 2012

Oktober nummeret af Intersol byder på en rapport fra STS’s første kontrolbesøg ved partnerskabs projekt i Pakistan. Projektet fokuserer på at støtte uddannelse af faglige aktive og sigter mod at eleverne skal lære så meget som muligt –  på så kort tid som muligt. Udgivelse nummer 107 bringer også nyheder fra Etiopien hvor præsident, Meles Zenawi er gået bort. Hans dødfald har, som du også kan læse, sat gang i fredssamtaler om Ogaden. Minearbejdernes kamp i Kosova – imod privatiseringerne, er også et emne som belyses og bladet bringer i den forbindelse en udtalelse af Ramadan Ademi. Derudover beskæftiger Intersol nummer 107 sig med kampene i Syrien, Somalia’s nye præsident, Al Shabab’s tilbagetrækning og en rækker andre internationale nyheder.

Forside, Intersol nr. 106

Forside, Intersol nr. 106

INTERSOL 106 – August 2012

Seks faglige ledere er blevet idømt 590 års fængsel. Den forsatte politiske forfølgelse af faglige aktive i Pakistan er en af grundene til at STS er til stede i landet. I nummer 106 af Intersol kan du læse mere om den pakistanske fagbevægelses situation. Derudover kan du læse mere om den manglende udsigt til fred i Somalia og hvorfor fødevarehjælpen ikke når frem til befolkningen. August nummeret bringer desuden et åbent brev til Kofi Annan, som er skrevet af en gruppe unge afghanere. Også forsøget på at privatisere elforsyningen i Kosova samt USA’s brug af droner diskuteres sammen med en række af andre internationale nyheder.

Forside, Intersol nr. 105

Forside, Intersol nr. 105

INTERSOL 105 – Juni 2012

I nummer 105 af Intersol kan du læse om den etniske udrensning, som foregår Kosova. Derudover kan du læse Hamza Mohamed beretninger, om Al Shabab set indefra. Khalid Mahmood fra Labour Education Foundation i Pakistan besøgte i foråret STS, for at diskutere problematikken med den politiske forfølgelse af faglige aktive i Pakistan som har domineret den sidste tid. Dette besøg kan du læse mere om i bladet og samtidig se billeder af den minibus som STS’s og organisationens medlemmer, har doneret til tekstilarbejderne i Faisalabad, Pakistan.

Forside, Intersol nr. 104

Forside, Intersol nr. 104

INTERSOL 104 – April 2012

I Intersol nummer 104 kan du læse om, hvordan det går med Fikr-e-Noa-skolen som STS og organisationens medlemmer financierer. Du kan også få lidt at vide om den eneste dokumentarfilm fra Pakistan, som var med på Berliner Filmfestival. Rise of the Oppressed er produceret af LEF og illustrere hvordan livet som tekstilarbejder er og belyser nødvendigheden af de faglige tiltag som STS bakker op omkring. I nummer 104 kan du også læse om de internationale trusler, der er blevet rettet mod, både Assad og Iran. Intersol rapporterer også om den voksende vrede i Kenya over felttoget i Somalia, hvor befolkning er uforstående over finansieringen af denne. Bladet indeholder desuden en række af andre internationale nyheder såsom, spændinger i Kosova, splittelser i Somalia og Den Globale March mod Jerusalem (GMJ) som blev afholdt den 30. marts.

Forside, Intersol nr. 103

Forside, Intersol nr. 103

INTERSOL 103 – Februar 2012

Nummer 103 indleder med at diskutere udsigten til nye krige i verden. Du kan læse om de international trusler mod Iran og at 55 procent af syrerne ikke ønsker at deres præsident skal gå af. I dette nummer debatteres det også hvem den egentlige vinder af krigen i Irak var og hvorfor der er voksende kaos i Libyen. Desuden kan du læse om styret i Bahrain’s brug af tåregas mod demonstranter, at progressive partier fra Afghanistan og Pakistan vil til at arbejde sammen og at konflikterne i og omkring Somalia skærpes. Bladet indeholder også et åbent brev som STS har formuleret til den danske regering, hvori den advares imod at realisere planen om at yde 215 millioner danske kroner i støtte, til at opruste den kenyanske militær og til dannelsen af den såkaldte Østafrikastyrke.