Internationale Nyheder og STS’s Humanitære Projekter

Sretno var det oprindelige navn på STS’s nyhedsbrev – men bladet tog navneforandring i August 2006 til Intersol. Dengang beskæftigede nyhedsbrevet sig overvejende med organisations humanitære arbejde i Somalia og Pakistan, hvorimod Intersol i højere grad fokuserer på formidle internationale nyheder fra konfliktramte områder baseret på alternative kilder, for at skabe en opposition til det noget unuanceret mediebillede som er i Danmark. Til dem som er interesseret i nogle af de tidligere projekter STS’s har været involveret, kan man her læse to udgaver af Sretno.

Forsiden, Sretno nr. 69

Forsiden, Sretno nr. 69

SRETNO 69 – Juni 2006

I Sretno nummer 69 kan du læse nyt fra STS. Bladet kan berette om åbningen af STS’s hotel og restaurant i Mogadishu i Somalia, besøg fra Pakistan af Khalid Mahmood fra Labour Relief Campaign samt de fremtidige planer om at bygge et fagforeningscenter i Kashmir, Pakistan. Derudover kan du læse en række af internationale nyheder. For eksempel om nye kampe og en offentlig henrettelse i Mogadishu og hvordan Peace Campaign Group (PCG) forsøger at få dem standset. Du kan også læse om Verdens Sociale Forum i Asien, hvor der over to dage deltog mere end d 35.000 mennesker.

Forside, Sretno nr. 68

Forside, Sretno nr. 68

SRETNO 68 – April 2006

I 2006 optog det humanitære arbejde i Somalia meget af STS’s tid. Dette afspejles i høj grad i nyhedsbladet. I dette nummer kan du læse om åbningen af Afgoyes STS-primærskole i Somalia, uddelingen af vand, mad, medicin og tøj til hungersramte, etableringen af en brønd i Jasiira samt financieringen og afholdelsen af en fredskonference. Derudover indeholder bladet en diskussion af kampene i Mogadishu – da de danske mediers dækning har været ret summariske. Du kan også læse en rapport fra jordskælvsområdet i Pakistan og hvorfor støtten er så vigtig.