Somalia – Historiske Udgivelser

På denne side har du muligheden for at tage et historisk blik på Somalia, landets historie og udvikling. Artiklerne giver en god ide om, hvorfor landet står overfor relativt store udfordringer og stadig gør det. Vi håber de kan bidrage til at give et mere nuanceret billede af konflikterne i landet.

Somalia ifølge STS

Forside, Somalia ifølge STS

Forside, Somalia ifølge STS

af Vagn Rasmussen

Denne artikel præsentere og diskutere de historiske betingelser som har ført til den nuværende situation i Somalia. Landets problemer hænger i høj grad sammen med landets geografiske placering ved overgangen mellem Det Indiske Ocean og Aden-bugten. Desuden har Somalia også selv mange råstoffer, herunder olie. Artiklen berører desuden nogle af STS’s bevæggrunde for at udføre humanitære projekter i Somalia.

Ingen fremmed militær indblanding i Somalia!

af Vagn Rasmussen 

Åbent brev til Arbejderen d.  01. februar, 2012. “Vi mener, at somalierne sagtens selv kan gøre op med Al Shabab – i det øjeblik den udenlandske indblanding, som kun styrker Al Shabab, hører op.”

 

Somalia mellem krig og gangstervælde 

GAIA nr. 55, Vinter 2006

GAIA nr. 55, Vinter 2006

af Jonas Waaben

Denne artikel beskriver den pågående konflikt i Somalia, på ’Afrikas horn’, mellem den såkaldte overgangsregering og et oprørsnetværk ved navn Unionen af Islamiske Domstole og disse to parters respektive allierede. Artiklen blev tryk i GAIA nummer 55, vinteren 2006, som er International Forums tidskrift og er skrevet af  Jonas Waaben, som er tidligere studentermedarbejder hos STS.

Forbrydermagt, guerillakrig og hule fredstilbud

GAIA nr. 59, foråret 2008

GAIA nr. 59, foråret 2008

af Jonas Waaben

Artiklen beskriver forløbet fra Somalia som regeringsløs stat til etableringen af overgangsregeringen i 2004 – og de konsekvenser som fulgte i kølvandet af denne. Artiklen blev trykt i GAIA nummer 59, foråret 2008, som er International Forums og er skrevet skrevet af  Jonas Waaben, som er tidligere studentermedarbejder hos STS.