Tekstilarbejderne, Pakistan og STS International Solidarity

 

“Rise of the Oppressed” er kort film, som er produceret af STS’s partnerskabs organisation, Labour Education Foundation (LEF). Filmen var den eneste dokumentariske film fra Pakistan, der blev vist på Berliner Filmfestivalen i februar 2011. Filmen handler om tekstilarbejderne i Pakistans tredje største by, Faisalabad og om deres trøstesløse tilværelse, men også om deres kamp for en bedre fremtid gennem faglig organisering. Du kan se filmen her;

Filmen belyser arbejdernes kamp for at skabe en faglig bevægelse. Tekstilarbejder bevægelsen fik navnet Labour Qaumi Bevægelsen (LQM). Den 4. juli 2010 erklærede LQM strejke på tekstilområdet i Faisalabad. Man tog kontakt med arbejdsgivernes organisation og indledte forhandlinger. Konsekvensen blev dødstrusler mod fagforeningslederne og den 6. juli blev to af dem dræbt. Dette udløste en generalstrejke i Faisalabad, der bredte sig til andre byer. Under strejkerne blev arbejderne mødt med brutal vold, som blev skildret live på mange private Tv-stationer og af andre medier. Fire fagforeningsledere blev arresteret under strejkerne og appeller om deres løsladelse gav ikke noget resultat.

En afgørende kamp

young textile worker listening to his leaders speach in a workers rally in Faisalabad. Photo by Khalid

young textile worker listening to his leaders speach in a workers rally in Faisalabad. Photo by Khalid

På grund af tekstilarbejdernes stædighed og den vidtgående pressedækning, bøjede arbejdsgiverne sig og underskrev i august 2010 en deloverenskomst med LQM. Indrømmelsen blev betragtet som en sejr. Men da pressedækningen var stilnet af, gik arbejdsgivere og myndigheder til modangreb, og foruden de fire, som allerede sad fængslet, blev yderligere to arresteret og stillet for en anti-terrordomstol, hvor de i december 2011 blev idømt 10 års fængsel for påstået terrorvirksomhed

Lederen af LEF, Khalid Mahmood opsummerede bl.a. virkningerne på denne måde: ”Udgangen af denne kamp og vores muligheder for at støtte vores kammerater i vanskelige situationer vil bestemme, om denne særlige situation vil få afskrækkende virkninger for arbejdernes kamplyst (som bosserne ønsker det) eller blive til et lysende eksempel på arbejderklassens solidaritet mod de herskende klassers hæslige politik”

LEF og STS havde allerede den gang et etableret samarbejde og situationen blev fulgt tæt fra Danmark. Den globaliserede, kapitalistiske økonomi og en manglende bevisthed hos forbrugerne i Europa og Danmark er en vigtig grund til at undertrykkelsen af arbejderklassen stadig udfolder sig i Pakistan. Drabene på fagforeningslederne og brugen af den pakistanske terrorlovgivning til at forhindre organiseringen af landets arbejdere motiverede i 2011 en udtalelse fra STS.

Støtteudtalelse

På den årlige generalforsamling i STS International Solidarity, som blev afholdt den 20. november 2011, vedtog de deltagende at sende følgende støtteudtalelse:

”Generalforsamlingen i STS udtaler sin skarpeste fordømmelse af det pakistanske regimes fortsatte undertrykkelse af den arbejdende befolkning i landet – sidst dokumenteret ved den usædvanlige hårde domsafsigelse fra en anti-terrordomstol i Faisalabad mod seks ledere af Tekstilarbejderne Fagforening, som man med falske beviser har dømt til fængsel i ti år. Ligesom vores pakistanske samarbejdspartner, Labour Education Foundation, føler vi os overbeviste om, at målet med denne dom er at ødelægge Tekstilarbejdernes Fagforening, som var på vej mod at blive set som et forbillede for andre arbejdere. Dommen i Faisalabad demonstrerer, hvad de mange antiterrorforanstaltninger og -love, der indført i de fleste vestlige lande, også kan bruges til.”

Anden støtte

I april 2012 bevilgede STS penge til indkøb af en minibus til tekstilarbejdernes fagforening i Faisalabad. Takket være den kunne man hverve endnu flere medlemmer og derved styrke fagforeningen. På billedet ser man fremtrædende medlemmer af Pakistans mest militante LO og repræsentanter for selve fagforeningen holde på et skilt, hvor de takker STS for hjælpen.

Fra maj 1996 og frem til nu har STS fungeret som den økonomiske basis for Fikr-e-Noa-skolen i Kashmir. På skolen, som drives af LEF, får børn af fattige forældre en uddannelse, hvad de ellers aldrig ville have fået. Uddannelsen er gratis. Der stilles også gratis undervisningsmidler og skoleuniformer til rådighed. Desuden fungerer skolen som et sted, hvor den lokale befolkning oplyses om deres faglige og politiske rettigheder.

Takket være en bevilling af penge fra CISU kunne LEF og STS i fællesskab fra 2013 og til udgangen af 2014 gennemføre et projekt, der gik ud på at uddanne nye faglige tillidsfolk til LEF. Dette projekt har vi begrundet håb om at kunne forlænge med endnu tre år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.