Projekt til uddannelse af faglige tillidsfolk i Pakistan

Solidaritetsorganisationen STS International Solidarity har i de sidste tre år gennemført et projekt i Pakistan, der går ud på at uddanne nye faglige tillidsfolk til dens pakistanske samarbejdspartner Labour Education Foundation (LEF).

For størstedelens vedkommende er projektet blevet finansieret af Civilsamfund i Udvikling (CISU), men i mindre udstrækning har LEF også bidraget.

Fra den 29. september og frem til den 5. oktober havde STS besøg Khalid Mahmood, som leder LEF.

Et vigtigt spørgsmål, der blev drøftet, var, hvad man skulle stille op med projektet, når den første fase i det udløber ved udgangen af 2014.

Det blev besluttet, at man ville stile imod at få godkendt en fase 2 i projektet, som indebar en kraftig udvidelse af det igangværende projekt.

Undervisningen foregår for øjeblikket på 6 centre i Lahore.

I det planlagte projekt skal disse 6 centre bevares. Men derudover skal der opbygges 9 nye centre.

For at undgå for stort et bræk i projektet har vi aftalt med CISU, at en ny ansøgning skal afleveres inden den 15. december.

Ligesom fase 1 vil også fase 2 blive et treårigt projekt. Spørgsmålet om hvorvidt fase 2 kan gennemføres afhænger selvfølgelig af, om CISU kan godkende det.

LEF har afleveret det første forslag til ansøgning fra dennes side. Den vil nu blive suppleret op med oplysninger fra STS’s side.

Man kan læse mere om det hidtidige projekt her: http://www.intersol.dk/?page_id=7

Projektleder er Jamal Bakhteyar, som selv kommer fra Pakistan, men som nu bor i København. Jamal er lærer og medlem af bestyrelsen for Københavns Lærerforening.

Jamal aflagde det sidste kontrolbesøg i forbindelse med det hidtidige projekt denne sommer. Her ses han under en samtale med nogle kvindelige elever på et af centrene:

Udover møder om selve projektet blev der også afholdt tre offentlige møder med Khalid, ligesom han holdt møder med organisationer, der har særlig interesse for det arbejde LEF udfører.

Baggrund

2,5 procent af de pakistanske arbejdere er organiseret, men kun godt 1 procent har ret til kollektive forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår.

Da omkring 70 procent af den pakistanske befolkning er analfabeter tager projektet også sigte på at lære de fagligt aktive at læse og skrive.

Halvdelen af eleverne er kvinder. Her gør man klar til at fejre en overstået eksamen på et af centrene i 2012:

LEF

LEF blev grundlagt i 1993 med det formål at bringe et intellektuelt input i den pakistanske arbejderklasse. Den har 24 medlemsorganisationer – hovedsageligt af faglig karakter – men også politiske organisationer, som deler LEF’s synspunkter.

LEF har kontorer i Lahore og Karachi. Den har 62 ansatte – hovedsageligt undervisere og studiekredsledere. 15 på fuld tid og 47 på deltid.

Kvindelige  Arbejderes Hjælpelinje er en aktiv del at LEF. Her demonstrerer Hjælpelinjen imod det daværende militærdiktatur:

STS

Under navnet ’Støt Tuzlas Skoler’ blev STS grundlagt i 1993 med det formål at støtte skolevæsnet i den nordlige bosniske industriby Tuzla, som var det eneste sted i Bosnien, hvor man stadigt holdt fast i den meget tolerante bosniske kultur.

Da STS meget snart udvidede sit arbejdsområde til andre lande tog organisationen navneforandring til STS International Solidarity.

STS indledte samarbejdet med LEF i forbindelse med det store jordskælv med centrum i Kashmir, som ramte Pakistan i oktober 2005.

Blandt andet udgør STS for syvende år den økonomiske base for Fikr-e-Noa-skolen i Kashmir, hvor børn af fattige familier kan få en uddannelse. Samtidig tjener skolen til at oplyse den lokale befolkning om dens politiske og faglige rettigheder.

LEF’s områdesekretær for Kashmir, Nisar Shah ,hjælper Maria Kurchter med at klippe snoren over til skolen. Nisar er advokat, og det er også ham, der orienterer de lokale indbyggere om deres rettigheder:

Kampen for faglige rettigheder

Det er bestemt ikke let at etablere fagforeninger i Pakistan. Hvor hårdt og besværligt det var at få dannet en fagforening for tekstilarbejdere med centrum i Pakistans tredjestørste by, Faisalabad, der er et centrum for tekstilindustrien, fremgår af disse billeder fra de spontane demonstrationer og strejker, der brød ud i byen for et par år siden i forbindelse med kampen for at få dannet en fagforening:

Man kan også se denne video om kampen:

Rise of the Oppressed (Documentary)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d8zK-rdx-Bk

En anden video handler om arbejdet for at få organiseret de mest udbyttede pakistanske arbejdere, nemlig de hjemmebaserede arbejdere, nemlig hjemmebaserede arbejdere, som ifølge sagens natur er sværest at få organiseret.

Daughters of a lesser God (Documentary)

http://www.youtube.com/watch?v=cSN4Q7nPId0

Alligevel vandt man i slutningen af 2013 en stor delsejr, da fagforeningen for hjemmebaserede arbejdere afholdt sin første kongres:

http://www.intersol.dk/?p=3460

STS, der bestemt ikke er velhavende, har dog gjort, hvad den kunne for at støtte dannelsen af tekstilarbejdernes fagforening:

http://www.intersol.dk/wp-content/uploads/Tekstilarbejdere-Pakistan-og-STS.pdf

Når vi mener, det er vigtigt at støtte faglige bevægelser i den tredje verden, som man selv danner, er det også fordi, vi mener, at dette er den bedste og eneste anstændige måde, man kan standse den omsiggribende udflytning af arbejdspladser til de lande, hvor fagforeninger ikke eksisterer eller, hvor de modarbejdes af arbejdsgivere og af myndighederne.

Hjælp os med at sprede artiklen til andre!

Tryk på “Synes godt om” og send den videre til din egen Facebook, hvis du har en sådan. 

Du kan også kopiere sidens e-mail-adresse og sende den videre til andre. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.