STS står bag en række solidaritetskabende projekter ude i verden…

STS International Solidarity forsøger gennem sine indsamlinger og humanitære projekter, at støtte befolkningerne i konfliktramte områder. Dette arbejde har siden begyndelsen været grundlæggende for STS – dog vigtigere i nogle perioder end andre. Du kan læse mere om de områder STS har været tilstede i, under menuens underpunkter. 

I de tidligere år var det særligt Balkan området, STS’s humanitære projekter var rettet imod. I slutningen af 1990’erne blev indsatsen udvidet til også at dække Somalia. Vil du vide mere om de tidligere projekter og deres historiske baggrund, kan du for eksempel læse jubilæumsnummeret, Intersol nr 100. Her får du et fint overblik over de mange forskellige typer af indsatser, som har defineret STS’s internationale arbejde.

Den voldsomme udvikling, som har kendetegnet Somalia de seneste 10 år, har desværre haft den konsekvens at STS Somalia er blevet voldsomt svækket. Sikkerhedsproblemer i landet har været en af de helt store udfordringer og har besværliggjort gennemførelsen af projekter. Særligt projekter som skulle komme den fattigste del af befolkningen til gode. Du kan læse om nogle af de projekter, STS har gennemførst i Somalia her.

Derfor har STS, gennem de seneste 10 år, langsomt flyttet fokus mod Pakistan, hvor størstedelen af organisationens internationale indsats nu er centreret. I samarbejder med Labour Education Foundation driver STS en række faglige uddannelses centre i Lahore, den anden største by i Pakistan. Du kan læse mere om projektet her.