”Community Literacy and Facilitation Centres in Lahore”

Et partnerskabsprojekt – mellem STS International Solidarity og Labour Education Foundation.

Young girls studying in adult literacy center of LEF in Lahore. Photo by Khalid  Mahmood.

Young girls studying in adult literacy center of LEF in Lahore. Photo by Khalid Mahmood.

Pakistan har den 10. største arbejdsstyrke i verden. Størstedelen af befolkningen lever af den uformelle økonomi, som skaber flere arbejdspladser end den formelle. Alle arbejdernes rettigheder er, som udgangspunkt, sikret af den pakistanske grundlov. Men politisk ustabilitet og regeringens manglende engagement gør, at kun 30 procent af arbejdsstyrken reelt har mulighed for at realisere arbejdsmarkedsrettighederne.

Situationen bliver yderligeret forværret af den svage fagforeningstradition i Pakistan, som gør, at arbejderne er særligt udsatte overfor arbejdsgiverne. Faglig repræsentation og organisering er en mangelvare på fabrikkerne, men manglen er endnu større, når man tager den uformelle sektor i betragtning.

For at støtte en positiv udvikling har STS International Solidarity i samarbejde med Labour Education Foundation (LEF) i Pakistan, udviklet en indsats, der kan støtte de uorganiserede arbejdere særlig fra den uformelle sektor. Gennem de seneste tre år har STS og LEF drevet seks faglige undervisningscentre i Lahore, den anden største by i Pakistan.

Økonomisk er projektet støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU), og det drives under navnet ”Community Learning and Facilitation Centers in Lahore”. Projektet sigter mod at uddanne, organisere og udvikle de uformelle arbejdere og sikre deres repræsentation i fagbevægelsen.

I dag lever op imod 12 millioner mennesker i Pakistan af arbejde, som kan udføres fra hjemmet. De indgår som et billigt led i delproduktionen indenfor teknologi- og tekstilindustrien. Denne type arbejde er især velegnet for kvinder.

homework_1Den traditionelle rollefordeling i Pakistan gør, at det ikke er velset for kvinder at arbejde uden for hjemme. Derfor har flere og flere producenter fundet ud af at tilpasse delproduktionen sådan, at den kan udføres fra hjemmet, hvor arbejdsmarkedslovgivningen ikke gælder. Man udnytter på den måde de fattige kvinders manglende alternativer og er med til at både at udbytte dem og trykke homework_4lønningerne. De hjemmebaserede arbejdere modtager, hvad der svarer til dansk krone for 8-10 timers arbejde.

 

Derfor har et voksende antal af hjemmebaseret arbejdere, med støtte fra LEF/STS projektet, etableret ”Home Based Workers Union”, og ”Women Worker’s Federation” (læs mere her) med det formål at lægge pres på den pakistanske regering, så den indfører formelle rettigheder for hjemmebaseret arbejde.

Partnerorganisationen i Pakistan, Labour Education Foundation, har mange år erfaring med at træne og opbygge kapaciteten i fagforeninger, og den varetager den daglige drift af centrene. Projektgruppen i STS, som består af en bred skare af kvalificerede personer, støtter det daglige arbejde med projektet ved at monitorere og komme med faglige input. Den har også ansvaret for at rapportere til CISU.

Strong women out on streets of Lahore for their rights. Photo by Khalid  Mahmood.

Strong women out on streets of Lahore for their rights. Photo by Khalid Mahmood.

Det betyder at STS skal sørge for at projektet når de aftalte objektiver, mål og levere de forventede resultater. Dette gøres blandt andet gennem narrative og finansielle rapporter, samt billede og video dokumentation. Er du interesseret i at læse rapporterne, findes de på engelsk som PDF her.

Desværre udløb projektets treårige bevilling i december 2014. STS og LEF var dog enige om at resultaterne fra projektet var så overbevisende, at man med fordel kunne udvide indsatsen til at omfatte 10 centre. Derfor har projektgruppen ansøgt CISU om at forlænge projektet med yderligere tre år.

Er du interesseret i at blive en del af projektgruppen eller har du spørgsmål til projektet, kan du læse mere her eller kontakte projektgruppen på mail; ststheresa@gmail.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.