“Community Literacy and Facilitation Centres in Lahore”

 Fase 2 

Still young enough to fight for rights. Woman worker in sit in for wages increase in Lahore- Photo by Khalid  Mahmood.

Still young enough to fight for rights. Woman worker in sit in for wages increase in Lahore- Photo by Khalid Mahmood.

“Community Learning and Facilitation Centers in Lahore” (CLFC) er et partnerskabsprojekt mellem Labour Education Foundation (LEF) and STS International Solidarity (STS) som siden 2011 har udannet udsatte arbejdere i Lahore, Pakistan. Gennem årene har CLFC sikret 900 arbejdere muligheden for at lære t læse og skrive, mens 1500 har modtaget undervisning i faglige rettigheder. CLFC projektet er på den måde med til at fastholde en fremtidig udvikling og uddannelse af aktivister og repræsentationer til fagbevægelsen. Desværre udløb projektets finansielle grundlag i december 2014

Den danske og pakistanske projektgruppe besluttede jeg der til at ansøge Civil Samfund i Udvikling (CISU) om at forlænge projektforløbet med yderligere tre år, samt udvide fra 6-10 faglige undervisningscenter.

Lige nu behandles ansøgningen og STS afventer bevillignævnets svar. Skulle vi mod alt forventning ikke få ansøgningen godkendt, vil det på ingen måde betyde enden for samarbejdet mellem STS og LEF, som siden 2005 har samarbejdet om driften af Fikr-e-Noa-skolen som ligger i Kashmir området. Skolen tilbyder gratis undervisning til børn af fattige arbejdere, som ellers ikke ville have råd til at sende deres børn i skole. Du kan læse mere om skolen her og hvordan du selv kan hjælpe fattige børn i Pakistan med at komme i skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.