Rapporter fra CLFC Projektet i Pakistan

På denne side kan du læse forskellige tilsyns og statusrapporter fra “Community Learning and Facilitation Centers in Lahore”.

CLFC ProjectSupervision Visit July 2014 – Report

Rapport fra LEF for 1. kvt. 2014: Quarterly Report

Rapport fra LEF for 2013: Annual Report

Rapport fra LEF for 3. kvartal 2013: Quarterly Report

Rapport fra LEF for 1. halvår 2013:  Half-year Report

Rapport fra LEF for 1. kvartal 2013: Quarterly Report

1. tilsynsbesøg (kort artikel til Intersol): Artilkel til INTERSOL 106

Rapport fra LEF for 2. halvår 2012:  Half-year Report

Billeder fra LEF for 2. halvår 2012: Photos

Rapport fra LEF for 1. kvt. 2012: Quarterly report (på dansk)