STØT TEKSTILARBEJDERNE I PAKISTAN!

Blandt andre denne seksårige tekstilarbejder fra Faisalabad i Pakistan appeller om din støtte. STS er blevet anmodet om at skaffe 18.000 kr. til at betale bøder med for 13 ledere af tekstilarbejdernes fagforening, som efter at have siddet fængslet længe for påstået terrorvirksomhed, nu er blevet løsladt af Højesteret i Punjab, men som skal betale bøder.

Vi ved ikke, hvad denne børnearbejder hedder, men i han fortæller i filmen, Rise of the Oppressed, at han er seks år, at han har arbejdet længe, at han hellere ville læse, at han er bange for maskinerne, som han sammenligner med uhyrer, som ”vil æde mig op.”

Læg dertil, at arbejdet på tekstilfabrikkerne i Faisalabad er meget sundhedsfarligt, fordi luften er fyldt med bomuldsstøv.

Vi ved heller ikke, hvad der siden er sket med denne mindreårige tekstilarbejder. Men vi ved, at det ikke mindst var børnearbejdernes vilkår, der førte til dannelsen af Labour Qaumi Bevægelsen, LQM, som tekstilarbejderne i blandt andet Faisalabad selv har dannet.

Du kan støtte LQM ved at indbetale et beløb til Pakistanindsamlingen. Konto nr. 8401 33 70 592 eller på girokonto 069 2921.

Filmen Rise of the Oppressed kan ses her:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d8zK-rdx-Bk

STOP UDFLYTNINGEN AF ARBEJDSPLADSER

I de sidste mange år er der foregået en omsiggribende udflytning af arbejdspladser fra ilandene og til ulandene. Den bedste måde at modvirke denne udflytning på er at støtte de fagforeninger, som arbejderne i ulandene selv opbygger uden nævneværdig hjælp udefra.

Ved at støtte Pakistanindsamlingen er du også med til at modvirke denne udflytning.

Labour Education Foundation, LEF, er STS’s pakistanske samarbejdspartner. LEF består af 22 faglige og politiske organisationer, og dens formål er at give et intellektuelt input i arbejderbevægelsen.

Blandt medlemsorganisationerne er der adskillige fagligforeninger og faglige bevægelser, blandt andet LQM og bevægelser blandt dem den Nationale Fagforeningsbevægelse, som er den mest aktive af Pakistans mange LO-organisationer.

Blandt stifterne var også Labour Parti Pakistan, LPP. Og skønt LPP for et par år siden fusionerede med to mindre arbejderpartier er også det nye parti medlem af LEF.

I begyndelsen af juni sendte Khalid Mahmood, som leder LEF en mail, hvor han gjorde opmærksom på, at Højesteret havde omstødt for de 13 ledere af LQM, og at de var idømt bøder i stedet. Samtidigt gjorde Khalid også opmærksom på, at fagforeningsfjendtlige elementer, der optrådte som ledere af LQM (!), var årsag til, at behandlingen appellen til Højesteret var blevet meget forsinket.

Det var også lykkedes for disse elementer at splitte LQM. En overgang var splittelsen temmelig alvorlig, idet næsten halvdelen af LQM’s medlemmer tilsluttede sig den falske ledelse. Men langt de fleste vendte dog relativt hurtigt tilbage igen. Splittelsen omfatter nu kun arbejdere på enkelte mindre virksomheder.

For at få mere klarhed om situationen inviterede STS Khalid til at aflægge et besøg i Danmark fra den 24. juni og frem til den 27. juni, hvor han tog til London, hvor han var inviteret at TUC – det britiske LO for at redegøre for arbejdernes situation i Pakistan.

Også i Danmark holdt Khalid møder med lignende organisationer foruden STS selv.

LQM

Rise of the Oppressed handler ikke blot om de elendige levevilkår, man bød tekstilarbejderne.

Den handler også om dannelsen af deres fagforening LQM. Og den ændring der indtrådte, efter at den blevet dannet og den første delsejr over arbejdsgiverne og myndighederne var blevet opnået i 2010.

Som en arbejder siger i filmen: ”Efter at Labour Qaumi Bevægelsen er blevet dannet, vover ingen arbejdsgiver at tortere os længere”.

Filmen viser også, at man straks efter, at planerne om dannelsen af fagforeningen blev lagt, tog kontakt med LEF, med LPP og med den Nationale Fagforeningsbevægelse.

Nisar Shah, der var generelsekretær i LPP, er advokat.

Han havde deltaget Advokaternes Bevægelse, hvis aktiviteter i 2008 førte til faldet for militærdiktatoren, Pervez Musharraf. Han og de andre ledere forklarede, at det ifølge pakistansk lov var fuldstændig legalt at lave fagforeninger.

Men på trods af legaliteten var kun omkring 2 % af den arbejdende befolkning i Pakistan organiseret i faglige bevægelser, og kun omkring 1 % havde ret til kollektive forhandlinger.

Og trods legaliteten var det altså gigantiske fjender LQM stod over for.

UNDGÅ VOLD!

Faisalabad er Pakistans tredje største by og et centrum for tekstilindustrien og derfor også for LQM.

Af lederne af LEF, af PLL af Den Nationale Fagforeningsbevægelse og af lederne af LQM blev tekstilarbejderne opfordret til at undgå vold i deres kamp.

Da LQM følte sig stærk nok erklærede den generalstrejke i juni 2010.

Strejken blev mødt med en bølge af vold.

To af de faglige ledere, som sad og ventede på arbejdsgivernes svar på de krav, LQM havde rejst, blev skudt ned og dræbt.

Arbejdernes svar var massedemonstrationer, hvor lederen af LPP ofte gik i spidsen. Også Youssuf Baloarh, der leder Den Nationale Fagforeningsbevægelse, var ofte i Faisalabad under strejken for at stive moralen af hos de strejkende.

På en fabrik var en tekstilarbejder blevet brændt levende af gangstere, som var bestilt og betalt af arbejdsgiverne.

Arbejdernes svar var massedemonstrationer ved fabrikken.

To faglige ledere blev arresteret og idømt 10 års fængsel for påstået terroraktivitet.

Arbejdernes svar var, at de blokerede hovedgaderne i Faisalabad med massedemonstrationer.

Kvinder og børn blokerede det lokale parlament med lavede sit down aktioner.

De voldsomme reaktioner fra arbejdsgivere og myndigheder vakte stor interesse i de pakistanske medier. Fjernsynsstationer og andre medier rapporterede dagligt om begivenhederne i Faisalabad. Og takket være tekstilarbejdernes fredelige optræden, vandt deres kamp stor sympati i de pakistanske medier.

Det var formentlig det daglige bombardement fra de pakistanske medier, der tvang arbejdsgiverne til at indgå den første aftale med LQM.

Men så såre medieinteressen var forbi, fortsatte undertrykkelsen. Fire andre faglige ledere blev arresteret.

Også de blev idømt 10 års fængsel.

LEF’s, LQM’s, LPP’s og Den Nationale Fagforeningsbevægelses svar på dette, var at man under mottoet ”Forsvar de seks fra Faisalabad” indkaldte fagforeningsmedlemmer og politiske organisationer og aktivister til et stort møde i Faisalabad med over 7000 deltagere, og hvor der også blev samlet penge ind til de arresterede.

Politiet viste sig ikke.

Efter at også virkningerne af dette møde var gået i glemmebogen, arresterede man yderlige syv faglige ledere.

Nu har Højesteret endelig indset, at disse arrestationer var ulovlige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.