SYRIAN PARLIAMENTARY ELECTIONS COMPLETE SUCCESS; SUNNIS DOMINATE SEATS IN PEOPLE’S ASSEMBLY; WOMEN ACHIEVE NEW LEVELS

 

DAMASCUS:  The Second Legislative Elections are now complete and all votes have been counted as announced by His Honor, Advisory Judge Hishaam Al-Shara’ who heads the High Judicial Electoral Committee.  Once again, SyrPer takes the lead in exposing the lies about Syria’s government and people. We exposed them last year with our listing of the members of the government and their religion to demonstrate that Syria is ruled by the majority – NOT BY SOME ESOTERIC MINORITY, as claimed by the enemies of the Syrian people.  Today, we demonstrate again the fact that Syria is a multifaceted, mosaic society whose government reflects the character, texture, fabric and make-up of her population.

In the following, we will list the winners in each governorate and indicate their religion or denomination, based on the information received, and we will point out the women who succeeded in garnering a seat in the People’s Assembly.   Note that the letter “S” will indicate Sunni.

image: https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/DwclUOt_QgcBr2nXGEHnFA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAwO2lsPXBsYW5l/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/0d629d5b89d2488f185174590d9c5ef31e6d50e2.jpg

Dr. Assad, the president of the Syrian Arab Republic who is of Alawi stock, votes with his wife, Asmaa (nee Al-Akhras) Al-Assad, who is Sunni.  This is the true nature of Syrian society.  Like most Muslims in Syria, the Assads are not particularly religious although they respect all faiths.

 

DAMASCUS GOVERNORATE – SECTOR A:

‘Abbaas ‘Abdul-Kareem Sandooq    S  

‘Aatif Muhammad Al-Zaybaq     S

‘Ahd Saalih Al-Kanj    S

Mahaa ‘Ali Shabbeeru     FEMALE     S

Munaa Ahmad Sukkar   FEMALE     S

Muhammad ‘Izzaat Muzh-hir ‘Arabi Kaatibi    S

Faraj Muhammad Zuhayr Hamshu     S

Saamer ‘Abdul-Haadi Ayyoob    S

‘Umar Saleem Awsi        S

Muhammad Akram Tayseer Al-‘Ajalaani    S

 

SECTOR B:

Ahmad Nabeel Kuzbari     S

Haseeb Nadeem Al-Tahhaan     S

Muhammad Khayr Ahmad Al-‘Akkaam     S

‘Aarif Muhammad Wafaa` Al-Taweel     S

Nabeel Muhammad Tu’ma      S

Muhammad Basheer Muslim Al-Shurayji     S

Maari Shihaada Al-Beetaar      FEMALE CHRISTIAN

Muhammad Jihaad Adeeb Al-Lahhaam     S

‘Ammaar Khaalid Bakdaash      S  (Of Kurdish descent)

Sameer Jameel Hajjaar     CHRISTIAN

Muhammad Saabir Hamshu     S

Muhammad Hammaam Muhammad ‘Adnaan Miswati     S

Saamer Muhammad Al-Dibs      S

Haadi ‘Abbaas Sharaf      S

Tareef ‘Abdul-Majeed Qawtarish      S

Khaleel Jurji Tu’ma     CHRISTIAN

Anas Ghassaan Zuray’     S

Muhammad Maaher Muhammad Badruddeen Al-Bustaani      S

Noor Maar-Al-Dayroos Areesiyaan       FEMALE CHRISTIAN

 

DAMASCUS RURAL SECTOR A:

Georgina Rizq   FEMALE CHRISTIAN      (And, no, she is not Lebanon’s  old beauty queen)

Jamaal Al-Qaadiri     S

Muwaffaq Jum’ah   S

Ilyaas Muraad     CHRISTIAN

‘Imaad Nammoor     S

Jameel Al-Jabhaji    S

‘Ali Al-Shaykh   S

Maajid Haleema   S

Shihaada Abu-Haamid    S

Muhammad Khayr Naadir    S

 

DAMASCUS RURAL SECTOR B:

Ahmad Zaytoon      S

Ziyaad Al-Sukkari     S

Raymond Hallaal    CHRISTIAN

Muhammad Khayr Saryool    S

Hamza Shaaheen     S

Usaamaa Mustafaa   S

Muhammad As’ad    S

Muhannad Zayd     S

Muhammad Qibnadh    S

__________________________________________________

ALEPPO SECTOR A:

Nuhaa Jaanaat bint Muhammad    FEMALE   S

Ameera Stifaanu bint George    FEMALE CHRISTIAN  

Hussein Qarhu bin Fawzi    S

Muhannad Al-Haaj ‘Ali bin Muhammad-‘Ali     S

Muhammad Rabee’ Qal’aji bin Muhammad Nadheer     S

Husaam Qaatirji bin Muhammad Rushdi    S

Maaher Khiyaata bin Muhammad   S

 

ALEPPO SECTOR B:

Ma’an Qanboor bin Ibraaheem      S

‘Abdul-Majeed Kawaakibi bin Muhammad ‘Aadil     S

Salloom Al-Salloom bin Muhammad    S

Muhammad Yahyaa Ka’daan bin Muhammad As’ad    S

Mustafaa Sa’ad ‘Ulabi bin Ahmad      S

Muhammad Jaleel Darweesh bin Abdul-Ghani    S

Faaris Shihaabi bin Ahmad      S

Najdaat Anzoor bin Ismaa’eel     S

Butrus Mirjaani bin Yusuf     CHRISTIAN

Jubraayer Raneesiyaan bin Ohaanes        CHRISTIAN ARMENIAN

Al-Hassan ‘Ali Al-Hassan Birri bin Muhammad Sha’baan     S

Zaynab Khawla Bint ‘Abdul-Sattaar     SHI’I FEMALE 

 

ALEPPO RURAL DISTRICT A:

Ali Zaydaan bin Aswad     S

Jumaanaa Armanaazi Abu Sha’r    FEMALE – RELIGION UNKNOWN

Qaassim Hassan bin Muhammad      S

Muhammad Al-Jazoori bin ‘Abdullah    S

Muhammad Fawwaaz bin ‘Abbaas    S

‘Eid Al-Khillaawi bin Khaleel    S

Hussein Jaasim Al-Hamad bin ‘Ali     S

‘Umar Al-‘Aaroob bin Ahmad     S

‘Ali Al-‘Abdu Al-Sattoof bin Mahmoud Al-‘Ali    S

Suhayl Al-‘Abdullah bin Mustafaa  S

Hussayn Hassoon bin Ahmad     S

Faadhil Al-Ka’di bin Hussayn   S

Faaris Junaydaan bin Muhammad Noor    S

‘Umar Al-Hassan bin Hussayn    S

‘Ubayd Al-‘Ubayd Al-‘Absi bin Shareef    S

Hussayn Al-Jum’ah bin Al-Haaj Qaassim SHI’I MUSLIM

Fahmi Hassan bin Muhammad 

 

ALEPPO RURAL DISTRICT B:

Abdullah Haajji Warda bin Ahmad       S

Manaal Al-Shaykh Ameen bint ‘Iydaawi     FEMALE    S

‘Abdul-Razzaaq Barakaat bin Saalih     S

`Alaan Bakr bin Muhammad-‘Ali    S

Fahd  Ameen bin  Muhammad   S

Muhammad Al-Batraan bin Hajji      S

‘Ali ‘Ali Al-Mustafaa bin Muhammad   SHI’I MUSLIM

Ahmad Mir’iy bin ‘Abdul-Salaam   S

Naasser Kareem bin Muhammad   S

‘Umar Al-Hamdu bin Hussayn Mahmoud     S

Hassan Shaheed bin Muhammad    S

Mujeeb Al-Rahmaan Al-Dandan bin Moussaa    S

Ahmad Al-Hamraa bin Al-‘Ali      S

‘Ali Khaleel Bashshaar bin Ahmad     S

Khaldoon ‘Uways bin Ibraaheem     S

 

image: https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12998729_504510773086113_6421084950473745392_n.jpg?oh=dac15c2a92ab6a65bf0e37312ecd891b&oe=577B3CAF

(Auch, von Brigitte Turkmani mit Danken, naturlich)

 

__________________________________________________

DAYR EL-ZOR:  SECTOR A:

Burhaan ‘Abdul-Jabbaar ‘Abdul-Wahhaab       S

Ma’an Subhi ‘Abbood      S

Muhammad Al-Hassaani Jaadullaah

‘Abdul-Salaam Muhammad Rasheed Al-Dahmoosh    S

Hadiyya Khalaf ‘Abbaas     FEMALE   S

Muhammad Ameen Hussein Al-Rajaa    S

Ibraaheem Dahoom Al-Daayer      S

Nijm ‘Abdullah Sulaymaan      S

 

DAYR EL-ZOR SECTOR B:

Taahaa Hamida Al-Khaleefa       S

Sattaam Mujhim Al-Dandal      S

Mahmoud Hassan Al-Hassan     S

Muhammad Qaassim Al-Sa’ad Al-Mish’ali    S

Hamaadi Shalloof Al-Hassaani     S

Muhannaa Faysal Al-Fayyaadh Shaykh Al-Naasser    S

_______________________________________________

AL-RAQQA SECTOR A:

 

Mahaa  Muhammad ‘Ali Al-‘Ujayli      FEMALE    S

Moussaa As’ad Al-Ibraaheem     S

Khaalid Muhammad Darweesh    S

Khaleel Ibraaheem Al-Kishsha    S

 

SECTOR B:

Ahmad Muhammad Al-Mahmoud Al-Darweesh     S

Ismaa’eel Al-‘Ubayd Al-‘Abed Al-Hajju    S

‘Abdul-Baasit Hamaada Al-‘Alyawi    S

Faysal Ibraaheem Hajji ‘Umar     S

___________________________________________

AL-HASAKA SECTOR A:

 

Hammaad ‘Abbood Sa’eed    S

‘Adnaan Muhammad Sulaymaan   S

‘Abbood ‘Issaa Al-Shawwaakh     S

Hassan Hamza Salloom     S

Noor Ya’qoob Durah   FEMALE    S

Mallool Hassan Al-Hassan    FEMALE    S

Reem Fawzi Al-Saa’iy    FEMALE     S

‘Alaa`-Al-Deen Hamad Al-Hamad    S

 

AL-HASAKA SECTOR B:

Hammooda Yusuf Sabbaagh     S

Khaalid Satam Al-‘Atiyya    S

Riyaadh Ali Taawooz     S

‘Abed Hanaan Al-Muhaymeed    S

Muhammad Faaris Al-‘Abdul-Rahmaan

Hassan Muhammad Al-Musallit

____________________________________________

HOMS SECTOR A:

 

Sanaa` Abu Zayd   FEMALE CHRISTIAN

Saaji Yunus Tu’ma    Tu’ma   CHRISTIAN

Muhammad Ma’roof ‘Abdul-Waarith Atmaaz Subay’iy      S

Laanaa Laayez Sulaymaan    FEMALE CHRISTIAN

Tawfeeq Ahmad Iskandar  ‘ALAWI MUSLIM

Muhammad Hassan Ra’ad     S

Ma’roof Ghathwaan Al-Dhiyaab     S

Faadiyaa Yusuf Deeb     FEMALE CHRISTIAN

Saami Qaasim Ameen     S

Mish’al Muhammad Al-Hammood    S

Hazaar Faayiz Al-Daqs  FEMALE CHRISTIAN

 

SECTOR B:

 

Jamaal Ahmad Raabi’ah     S

Ahmad Kaassir Al-‘Ali     ‘ALAWI MUSLIM

Saalih Muhammad Ma’roof     S

‘Abdul-‘Azeez Tarraad Al-Mulhim     S

Badeeq Burhaan Duroobi     S

Jirjis ‘Azeez Al-Shannoor      CHRISTIAN

Bashshaa Nadra Yaaziji    CHRISTIAN

Muhammad Nizaar Ghaalib Sharfu    S

Firaas Shareef Al-Salloom       S

Waa`il Ahmad Mulhim      S

Mahraan Moussaa Maadhi    Unknown

Muhammad Muhammad Saleem Al-Sibaa’iy     S

______________________________________________

IDLIB SECTOR A:

 

Shireen ‘Abdul-‘Azeez Al-Yusuf     FEMALE     S

Faysal Muhammad Al-Mahmoud      S

Khaalid Hassan Al-Dhaaher      S

Ahmad Al-Hassan Al-Hilaal   S

Ghiyaath Hassan Al-Qutayni    S

Ahmad Deeb Qabbaani     S

‘Abdul-Waahid Muhammad Razzooq   ‘ALAWI MUSLIM

Sameer Muhammad Al-Ismaa’eel     S

Muhammad Zaahir ‘Uthmaan Al-Yusufi     S

Muhammad Taariq bin Muhammad Da’bool    S

Zakwaan bin Muhammad Haseeb ‘Aassi    S

Nidhaal ‘Abdul-Majeed Humaydi     S

 

SECTOR B:

 

Yahyaa  Ahmad Haaj-‘Awadh        S

Faatima Muhammad Basheer Khamees     S

Safwaan Muhammad Qurbi     S

Jamaal Sulaymaan Mastu     S

Muhammad Talaal Ibraaheem ‘Aatif Hoori       S

Muhammad Hussayn Raaghib Al-Hussayn   S

________________________________________________   

HAMA SECTOR A:

 

Ghaada Muhammad Ibraaheem        FEMALE    S

Muhammad ‘Alloosh Jughayli       S

‘Abdul-Rahmaan Yusuf Izkaahi    S

Salaam ‘Abdul-Qaadir Sanqar      S

‘Abdul-Kareem Ahmad Al-Sabsabi       S

Faadhil Muhammad Warda       S

Maaher Mahfoudh Qaawirma      S

Haamid Mahmoud Hassan     S

Hussayn Yusuf ‘Abbaas      S

Mahmoud Saalih Al-‘Abdul-Salaam     S

Badee’ Mahmoud Al-Hussayn     S

Jamaal Mahmoud Yusuf  (a/k/a   Jamaal Abu-Samra)       S

‘Abdul-Kareem Ma’aat Al-‘Issaa    ALAWI MUSLIM

 

SECTOR B:

 

Ayman Muhammad Milandi     S

Mahmoud ‘Abdul-Hameed Jookhdaar     S

‘Abdul-Kareem ‘Ubayd Al-Baakeer     S

Muhammad Ahmad Al-‘Ijji     S

Khudhur ‘Abbood Al-Saalih     S

Maaher Jabra Labbaad    CHRISTIAN

Maazin  Ahmad ‘Azzooz     S

Dawlaat Salmaan Al-Murshid   S

Wadhdhaah Muhammad Mukhlis Muraad      S

 

______________________________________________________

SUWAYDAA`  SECTOR A:

 

Maw’id Muhammad Naasser    Unknown

‘Issaam Saalih Na’eem    DRUZE

‘Aayda Sulaymaan ‘Urayj   FEMALE DRUZE

Nash`aat Ibraaheem Al-Atrash   DRUZE

 

SECTOR B:

 

Nidhaal Sayyaah Al-Shurayti    DRUZE

Mu’een Mu’aadhi Nasr   DRUZE   

________________________________________________________

QUNAYTRA SECTOR A:

Rif’aat Yusuf Hussayn     S

Ayman ‘Aarif Harooq    S

Waleed Ahmad Al-Darweesh  Unknown

 

SECTOR B:

 

Khaalid Khaz’al Khaz’al      S

Jaanisette ‘Adnaan Qaazaan   FEMALE CHRISTIAN (?)

_____________________________________________________

DER’AH:  SECTOR A:

Kamaal Naasser Al-‘Ayyaash      S

Naayif Hameed Taalib Al-Hareeri     S

Jamaal Hassan Al-Zu’bi      S

Fawwaaz Arsheed Al-Jawaabira     S

Faarooq Qaassem Al-Hamaadi     S

 

SECTOR B:

 

Khaalid Moussaa Al-‘Abbood       S

Faayza Hassan Al-‘Adhba     FEMALE  S

Fawwaaz Hussayn Al-Shara’      S

Faysal Shaaker Al-Khouri      CHRISTIAN

Riyaadh Hilaal Shutaywi      S

_________________________________________________

LATAKIA SECTOR A:

 

‘Ammaar Badee’ Al-Assad     ALAWI

Zuhayr Labeeb Ramadhaan   ALAWI

Muhammad ‘Abdullah ‘Ajeel    S

Baassim Sulaymaan Sawdaan    ALAWI

Sameer Ibraaheem Al-Khateeb      S

Iskandar Looqaa Haddaad    CHRISTIAN   (Iskandar Looqa was General Haafizh Al-Assad’s National Security Advisor for many years)

Mustafaa Ghaazi Khayrbayk   ALAWI

Fawwaaz Bahjaat Nassoor   ALAWI

Nabeel Jameel Al-Saalih   Unknown

 

SECTOR B:

Maazin Haatim ‘Umraan     ALAWI

Ayham Najdaat Juraykoos    ALAWI

Fayhaa` ‘Ali Tareefa    FEMALE ALAWI

Nizaar ‘Ali Skayf   ALAWI

Saamer Ismaa’eel Sheeha   CHRISTIAN

Sameer Saami Nusayr    ALAWI

Noor ‘Adnaan Al-Shaghari    FEMALE   S

‘Adnaan ‘Abdullah Al-Dharf      Unknown

_______________________________________________

TARTOUS SECTOR A:

Deema ‘Ali Sulaymaan    FEMALE ALAWI

Tony ‘Azeez Hannaa    CHRISTIAN

Noora Salmaan Hassan    FEMALE ALAWI

Khaalid Yahyaa Khaddooj     S

Baasil Sulaymaan ‘Issaa  ALAWI  (He might be the son of the laureled Ba’athis poet, Sulaymaan Al-‘Issa.  Maybe.)

Ashwaaq Ayyoob ‘Abbaas   FEMALE  ALAWI

 

SECTOR B:

 

Ayman ‘Abdul-Kareem Bilaal   ALAWI

Raami Muhammad Saalih   Unknown

Saa`ir ‘Ali Ibraaheem    ALAWI

Khayruddeen ‘Abdul-Sattaar Al-Sayyid   S

Iynaas Muhammad Khayr Al-Malloohi     FEMALE   S

Naasser ‘Issaa Sulaymaan     ALAWI

Khudhur Muhammad Hussayn      S

_________________________________________________

NEWS AND COMMENT:

EXCLUSIVE: Russian TV Interview with Syrian President Bashar al-Assad on March 30th.  (Thanks, Anonymous)

https://www.youtube.com/watch?v=74czdl9BNzk

Watch the fighting in Handaraat.  These are Palestinian members of Liwaa` Al-Quds which is loyal to the Syrian government:

https://www.youtube.com/watch?v=X9tKp-y_X3Q

As always, Brother Nathanael hits the mark with this diatribe against Hillary Clinton, the Shiksa in the White House – or so she thinks:

https://www.youtube.com/watch?v=8eM7laoN1s4

This is a blockbuster from Anonymous.  The Saudi regime was behind the 9/11 attack. That should seal it for any U.S.-Saudi relations:

http://www.infowars.com/heres-what-will-not-be-included-in-the-911-28-pages/

Here’s more for you propaganda mavens from Anonymous:

https://consortiumnews.com/2016/04/13/the-new-propaganda-war/

_________________________________________________

PHOTO OF THE DAY FROM BRIGITTE TURKMANI:

image: https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/13015648_496585887198564_968276690108440790_n.jpg?oh=f8cab49f02829d3478f2b4fc876f1300&oe=577A059A

Bashshaar Al-Ja’fari flies to Geneva to exchange hostilities with the Saudi-financed whore-puppet exiled opposition.  He has our sympathies.

Likes


Read more at http://syrianperspective.com/2016/04/syrian-parliamentary-elections-complete-success-sunnis-dominate-seats-in-peoples-assembly-women-achieve-new-levels.html#sbBx08qphioGqg4d.99

http://syrianperspective.com/2016/04/syrian-parliamentary-elections-complete-success-sunnis-dominate-seats-in-peoples-assembly-women-achieve-new-levels.html

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.